Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség

címe: 
külterület 01009/16 hrsz.
képviselő neve: 
Straubinger Zoltán
E-mail címe: 
telefonszáma: 
+36 306 320 097
k_nev: 
Múth János
k_telefon: 
+36 209 353 106
tevékenység: 

„Atyáink és Elődeink - a' nélkül hogy sokat olvastak, számoltak, és gondolkodtak volna - lovakat neveltek és méneseket tartottak; nem hogy lovaikat pénzért adják 's azokon nyerekedjenek, hanem hogy azokra üljenek 's másokat ültessenek, és mint hív Jobbágyai jó Királyoknak az ellenséggel szembe szálljanak. - Az úgy volt valaha! De elmúlt.”

Széchenyi István: A Lovakrul. Pest 1828, 9.

település: