Tardos

Első írásos említése 1217-ben történt Turdos alakban. Egyrészben a Karakó vár faluja volt, melyet Imre király 1204-ben az esztergomi káptalannak adományozott márványfejtésre, de II. Endre elvette a káptalantól, és a Koppán nemzetségbeli Paulinus és Jakab ispánoknak adta, majd visszavette tőlük, s az esztergomi egyháznak adta vissza. A falu másik része a Tardos nemzetség birtokában volt. 1244-ben a Turdos nemzetségbeli Pousa fiainak nevében , majd 1366-ban Tordasalakban jelenik meg a település neve. A falut a törökök elpusztították, majd szlovák telepesekkel telepítették újra, akik azonban nem a régi falu helyét választották letelepedésre. A régi Tardos emléke ma már csak az Öregfalu dűlő nevében maradt fenn.

A községben két alkalommal is (az 1870-es és az 1904-es években) nagy tűzvész pusztított.

Katolikus temploma 1870-ben épült.

A község határába eső ősrégi, úgynevezett Tardosi vörösmárvány(ami tulajdonképpen mészkő,és a magas vastartalom miatt vörös)-bányákból már a XII. századbanis bányásztak. Feljegyezték, hogy Imre király innen szállíttatta a követ. 1487-ben és 1489-ben pedig Beatrix királyné a budai építkezésekhez 42 hajórakomány vörös mészkövet szállíttatott innen Budára.

A tardosi bányákból most is folyik a kövek bányászata.

(wikipedia)

További információk: www.tardos.hu

Partnerszervezet neve Székhelye Címe Képviselő neve Képviselő telefonszáma Képviselő E-mail címe
Tardosi Hétszínvirág Óvoda Tardos Rákóczi Ferenc utca 19. Szemán Lászlóné +36 34 351 476

hetszinovoda@gmail.com

Tardošská materská škola Sedmokráska Tardos
település: