A Társulásról

A Társulás székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. szám.

A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ellátandó feladatként meghatározott közszolgáltatások és a területfejlesztési feladatok ellátása érdekében a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatallal a feladatok ellátásához szükséges mértékben együttműködnek.

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítését és a végrehajtás szervezését) a székhely település polgármesteri hivatala, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

A Hivatal a munkaszervezeti feladatok ellátása keretében különösen az alábbi tevékenységeket végzi:

  • a Társulási Tanács üléseinek előkészítése,
  • a Társulási Tanács a döntéseihez szükséges előterjesztések elkészítése és a döntések végrehajtása,
  • folyamatos kapcsolatot tart a megyei önkormányzattal, területfejlesztési feladatokat ellátó szervezetekkel, a járásban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében,
  • a Társulásnál, a társulásban résztvevő önkormányzatoknál, az általuk fenntartott költségvetési szerveknél, valamint többségi tulajdonú gazdasági társaságaikban ellátja a belső ellenőrzési feladatot, ennek keretében ellenőrzi a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodást.

Az ellenőrzések lefolytatása a Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve alapján történik.

A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Hivatal gondoskodik.

A Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője gyakorolja.

A munkaszervezeti feladatokat és ellátásuk részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselőjének neve:

Tata Város Önkormányzata 2890 Tata, Kossuth tér 1.
képviselője: Michl József polgármester

Baj Község Önkormányzata 2836 Baj, Petőfi u. 50.
képviselője: Schunder Tibor polgármester

Dunaalmás Község Önkormányzata 2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
képviselője: Czeglédi Zoltán polgármester

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u.52.
képviselője: 
Béger Ákos Imre polgármester

Kocs Község Önkormányzata 2898 Kocs, Kossuth u. 7.
képviselője: Simon László polgármester

Naszály Község Önkormányzata 2899 Naszály, Rákóczi u. 142.
képviselője: Maszlavér István polgármester

Neszmély Község Önkormányzata 2544 Neszmély, Fő u. 93.
képviselője: Janovics István polgármester

Szomód Község Önkormányzata 2896 Szomód, Fő u. 23.
képviselője: Cellár József polgármester

Tardos Község Önkormányzata 2834 Tardos, Rákóczi u. 10.
képviselője:
Csabán Béla Csaba polgármester

Vértestolna Község Önkormányzata 2833 Vértestolna, Petőfi u. 67.
képviselője:
Harmados Oszkár polgármester

Melléklet(ek):