Társulási Tanács

A Társulás döntéshozó, irányító szerve a Társulási Tanács, amely jogosult a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben dönteni.

A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. Ha a polgármester akadályoztatva van, a Tanácsban külön megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelezettségei azonosak a polgármester jogaival és kötelezettségeivel. A Tanács tagja a mindenkori polgármester, saját és az alpolgármester egy időben történő akadályoztatása esetén meghatalmazással, képviselettel az adott település képviselő-testületének tagját megbízhatja. A meghatalmazás teljes körű, és részleges körű lehet. A részleges meghatalmazást írásban kell benyújtani, s annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell.

Tanácskozási joggal a tagönkormányzat delegáltjaként más, az adott ügyben szakértelemmel rendelkező személy is részt vehet az ülésen.