Társulás Elnöke

Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választják meg titkos szavazással. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.

A Társulás elnökének megválasztásához a Társulás minősített többségű döntése szükséges.

Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás Alelnöke látja el.

Az elnök részletes feladatait és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.