Társulás Alelnöke

A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére a saját tagjai sorából elnökhelyettest választ. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás alelnökének megválasztásához a Tanács minősített többségű döntése szükséges.