Meghívó lakossági fórumra

2017. szeptember 19-én du. 17.00 óra
Helyszín: Művelődési Ház, Fő utca 17.

Tájékoztatjuk községünk lakóit, valamennyi érintettet, hogy elkészült Szomód Településképi Arculati Kézikönyve (TAK)és Településképi Rendelete lakossági véleményezésre.Elfogadásuk után e két dokumentum segíti majd a községkörnyezetének alakítását, valamint mintát ad a tervezett építkezésekhez. Helyi rendeleti szintű meghatározásokat és kötelezettségeket fogalmaz meg a település képet befolyásoló változtatásokhoz, lakóhelyünk formálásához.A dokumentumok a községi honlapon és Szomód Község Polgármesteri Hivatalban megtekinthetőek 2017.szeptember 11-től. Kérjük az érdeklődőket, hogy szíveskedjenek eljönni a TAK vetített képes bemutatójára és a rendelet ismertetésére,Kérjük továbbá, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel segítsék azok véglegesítését.

Cellár József
polgármester