Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanács és a Társulás általános ellenőrző szerve, amely a gazdálkodás jogszerűségét ellenőrzi. 3 főből áll, tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül, titkos szavazással.

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság elnökének akadályoztatása esetén őt a korelnök helyettesíti.