Dunaalmás Barátainak Köre

címe: 
Almádi u. 86.
képviselő neve: 
Ollé Árpád
telefonszáma: 
+36 304 312 820
tevékenység: 

1996-ban alakult civil szervezet, mely a célkitűzéseiben meghatározott közhasznú céllal, a tagok önkéntes társulásával elfogadott alapszabály szerint működik.

A megyei bíróság 2002. február 27-i jogerős végzésével az egyesület közhasznú tevékenységét rögzítette.

A baráti kör tevékenységét kulturális vonalon (segítve az iskolai, óvodai, valamint a tanórán kívüli nevelőmunkát, művelődést) fejti ki, kulturális örökségünk megóvása érdekében

  • feltárja, megőrzi és propagálja Dunaalmás történelmi múltját, kulturális értékeit, kiállításokat, előadásokat szervez és rendez,
  • részt vesz a község környezetvédelmi és műemlékvédelmi munkájában.

A baráti kör tagjainak száma 110 fő, és a soraiba hív minden Dunaalmást szerető, az egyesület célkitűzéseivel egyetértő helyi lakost, az itt nyaralókat, tanulókat és természetesen azokat is, akik már elköltöztek innen, de emlékeikben ide kötődnek.

Elnöke: Ollé Árpád

A klub napok – általában – a hónap első csütörtökén vannak a Lenhardt György Könyvtárban.

A bemutatkozó szöveget Haffner Tamásné írta
település: