Család-, gyermek- és ifjúságvédelem

A Társulás a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Intézmény útján biztosítja a gyermekvédelmi törvényben foglalt gyermekjóléti szolgáltatás alapellátási feladatot.

A Társulás gyermek- és ifjúságvédelmi tárgyú pályázatokat nyújt be.

A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi  feladatokat ellátó szakemberei számára.