Művelődés és kultúra, sport

Az Önkormányzat 2000-es évek elején létrehozta a Közösségi Házat, mely az önkormányzati, egyesületek, civil szervezetek és magánrendezvények kulturált helyszínéül szolgál.

A Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület pályázatot nyújtott be a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez a Német nemzetiségi gyűjtemény elhelyezése és községtörténeti kiadvány készítése elnevezéssel. A projekt keretén belül valósult meg egyrészt a Közösségi Ház tetőterében a német nemzetiségi gyűjtemény, ahol az évek hosszú sora alatt összegyűjtött régi fényképek és dokumentumok, népviseleti ruhák, használati tárgyak, munkaeszközök méltó helyre kerültek. A projekt másik célja Baj községben megtalálható hagyományok, a fennmaradt vagy felelevenítésre szoruló szokások, a település történelmi, művészeti értékeinek bemutatása. Ezt a célt szolgálja a községtörténeti kiadvány, melynek címe: „Ezer esztendő előtted” elkészíttetése és kiadása.

Baj Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése céljából igénybe vehető támogatás elnyerése érdekében. A szolgáltatás megvalósítására a használaton kívül álló régi óvoda épületében került sor, melynek komplex felújítása történt meg a pályázat keretén belül 52.000.000,- Ft értékben. A sikeres pályázat következtében az Önkormányzat IKSZT címbirtokos lett.

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér keretében az Önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a lakosság számára:

Kötelezően nyújtandó szolgáltatások:

 • helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez;
 • ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult működtetése;
 • közművelődési programok szervezése;
 • a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése;
 • nyilvános könyvtár működtetése;
 • közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan, teleházban vagy könyvtárban működő e-Magyarország ponton (közösségi információs hozzáférési pont).

Az IKSZT által nyújtandó szolgáltatások célja a község kulturális életének fellendítése. A projekt egyik kiemelt célja a lakótelepen élők integrációjának elősegítése, az ott lakók bevonása a község közösségi életébe és közművelődési programjaiba.

Az épületben található helyiségek informatikai eszközökkel való felszerelése is a pályázat keretén belül valósult meg. A korszerű számítógépes hálózat biztosítja a lakosság internethez való hozzáférését és az épületben található községi könyvtár informatikai hátterét is.

A baji szőlő- és borkultúra hagyományaira emlékeztető mintegy 170 éves szőlőprés felállítására került sor a Közösségi Ház udvarán. Leader-program keretében valósult meg 2007-ben a Szőlőhegyben az Eszterházy nagypince melletti kútház felújítása.

Fellner Jakab tervei alapján 1764-1795 között copf stílusban épült római katolikus templom külső homlokzatának felújítására és az esővízelvezető-rendszer kiépítésére pályázat alapján került sor, melyhez az Önkormányzat 2.000.000,- Ft támogatást adott az Egyházközségnek.

Kulturális programok:

 • A településen számos kulturális program kerül megrendezésre az év során. A programok szervezésében az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az óvoda, az iskola, az egyesületek és civil szervezetek is részt vesznek.
 • A kulturális programok januárban veszik kezdetét a költészet napjának megünneplésével az iskola szervezésében. Az Eszterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület Vince napi bortúrát szervez, ahol a helyi boros gazdák nedűit kóstolhatják meg a túra résztvevői. Minden év márciusában kerül sor a borverseny megrendezésére, ahol a borfajtákat a szakértőkből álló zsűri rangsorol.
 • A Német Nemzetiségi Önkormányzat április utolsó hétvégéjén rendezi meg a „Dalos találkozót”.
 • Május utolsó hétvégéjén került sor a Falu- és Sportnap megrendezésére, mely a település legnagyobb kulturális rendezvénye. Ezen a napon a szervezők érdekes programokkal várják a település és környékbeli települések lakosságát is.
 • Szeptemberben kerül megrendezésre a szüreti felvonulás, illetve a most már hagyományosnak nevezhető Szent Mihály napi programsorozat is. Mindkét rendezvényt az esti bál zárja, ahol a helyi Desszert zenekar szolgáltatja a talpalávalót a bálozóknak.
 • A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésével valósul meg a búcsúi rendezvény illetve a bál.
 • Október hónapban kerül megrendezésre az Időskorúak napja, ahol a polgármester úr külön köszönti a település legidősebb lakóit.
 • Novemberben az iskola Márton-napi lampionos felvonulásán vehet részt a falu apraja-nagyja. A felvonulás végén zsíros kenyér, forró tea és finom baji bor várja a megfáradt vándorokat.

A településen hagyomány, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Advent első vasárnapján Adventi gyertyagyújtási ünnepséget szervez Litánia keretében. A Közösségi Házban az ünneplőket forró teával, borral és pogácsával várják a szervezők. Az Önkormányzat karácsonyváró ünnepségre hívja meg minden évben a baji lakosokat, akik az általános iskolások karácsonyi műsorát, illetve ünnepi hangversenyt hallgathatnak meg, ezt követően pedig a Közösségi Ház udvarán pogácsával, zsíros kenyérrel, teával és forralt borral várják a lakosokat.

A lassan két évtizede alakult a Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület, célja a német nemzetiségi hagyományok megőrzése, ápolása, továbbvitele, a kulturális rendezvények támogatása.

Az Egyesület Énekkara színvonalas műsoraival emeli a községi rendezvényeket. Leader pályázat keretében valósult énekkar számára a hagyományos baji viseletnek megfelelő férfi és női népviseleti ruha elkészíttetése.

A Községi Sportegyesület keretén belül működik az országos és nemzetközi hírű Művészkerékpár és Kerékpárlabda Szakosztály, az országos hírű Judo Szakosztály, Labdarúgó Szakosztály valamint a Kézilabda Szakosztály.