Oktatás-nevelés, szociális ellátás

A településen nemzetiségi óvoda illetve iskola működik, ezzel is hangsúlyozva a hagyományok megőrzésének, ápolásának fontosságát. Az iskolában a gyerekek emelt óraszámban tanulják a német nyelvet.

2002-ben került átadásra az óvoda új épülete öt csoportszobával és korszerű felszerelésekkel. 2008 őszétől egy 14 férőhelyes bölcsődei csoport kezdte meg működését a nagy érdeklődésre tekintettel.

A Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde udvari játékait 2 millió Ft értékben újította fel az Önkormányzat 2014-ben, ezzel a felújítással az európai uniós szabványoknak megfelelő játszóteret kapott az óvoda.

Az Önkormányzat Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola világítás korszerűsítését végeztette el 2010.évben mintegy 10 millió forint értékben.

Az iskola energetikai célú felújítása az „Összefogás az energiahatékonyság jegyében a Tatai Kistérségben” elnevezésű KEOP pályázat keretén belül valósult meg 106. millió forintos költséggel, melyhez az Önkormányzat 32 millió Ft önrészt biztosított. A felújítás következtében energiahatékonyság szempontjából a mai kor követelményeinek megfelelő épületté vált az iskola épülete.

2013-ban a tardosi Fekete Lajos Általános Iskola a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézményévé vált.

Az Önkormányzat minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz, melynek keretében a felsőoktatási intézményben tanuló, szociálisan rászorulók részesülnek támogatásban.

A szociális ellátások biztosítását - mint például: család és gyermekvédelem - a Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül oldja meg az önkormányzat.

Az önkormányzati segély koordinálásának jogát a képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházta át. A segélyt igénylők jelentős része pénzbeli támogatásban részesül a bizottság döntése alapján.

A település újszülöttjei támogatásban részesülnek. Karácsonykor az óvodás, illetve az iskolás gyerekek ajándékcsomagot, valamint a település szépkorú lakói tartós élelmiszercsomagot kapnak az önkormányzattól.