Baj

Közlekedésfejlesztés

Az önkormányzat egyik fő feladatának tekintette ebben az időszakban azon utak helyreállítását, melyek a korábbi közműépítés következtében sérültek meg. Ennek megvalósítása érdekében az Önkormányzat több pályázatot is benyújtott, melynek eredményeként közel 70 millió forintot tudott a belterületi úthálózat minőségének fejlesztésére fordítani. Ennek keretében újult meg a Gerecse, a Patak, a Paulini és Tóvárosi utca.

Környezetvédelem

A településen folyamatosan kiemelt figyelmet fordítanak a közterületek, a játszóterek, parkok tisztántartására, ápolására, a szelektív hulladék-gyűjtőszigetek és környékének rendbetételére, illetve a vízelvezető árkok karbantartására. A feladatokat közmunka programba résztvevő helyi lakosok végzik el.

Közterületek, közszolgáltatás

Az új községháza építése 2005-ben kezdődött és a következő évben fejeződött be. Az építést az önkormányzat önerőből valósította meg 89.754.000,- Ft értékben. Az ügyfelek fogadása korszerű, kulturált környezetben történik.
 
Az elmúlt időszakban az Önkormányzat igyekezett a közterületeket, közösségi tereket is fejleszteni.
Pályázati forrásból sikerült megvalósítani a Tóvárosi úton illetve a Béke utcában az európai uniós szabványoknak megfelelő játszóteret a Tóvárosi úton lakó kisgyermekes családok nagy örömére. 
 

Képviselő-testületi munka- elnyert pályázatok 2012-2014 között

A képviselő-testület minden hónap utolsó keddjén tartja meg rendes ülését. A képviselő-testületi ülések nyilvánosak. A Képviselő-testület négy bizottságot – Pénzügyi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság – hozott létre. A képviselő-testület a fejlesztési tervek, pályázati lehetőségek során az önkormányzat mindig igyekezett illetve igyekszik jelenleg is a lakosság, a helyi civil szerveztek igényeit figyelembe venni.

2012-2014 közötti pályázatok:

Baj cikk3

Baj cikk2

Baj cikk1

Oldalak