Kérdőíves felmérés eredményeinek előzetes elemzése

Jelen értékelés a felmérés keretében készített kérdőíves vizsgálat eredményeit dolgozza fel, a teljes innovatív stratégia részeként több tevékenység megvalósításának informatív alapjaként szolgál. A kérdőívek célközönséghez történő eljuttatásáról a települési képviselők gondoskodtak.