1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonaszékhelye: 2890 Tata, Fényes fasor 2.

  • alapítója neve és székhelye: Tata Város Önkormányzata, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
  • fenntartója neve és székhelye: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
  • irányítója neve és székhelye: Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

 

Szociális Alapellátó Intézmény, székhelye: 2890 Tata, Deák F. u. 5.

  • alapítója neve és székhelye: Tata Város Önkormányzata, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
  • fenntartója neve és székhelye: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás, 2890 Tata, Kossuth tér 1.
  • irányítója neve és székhelye: Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács, 2890 Tata, Kossuth tér 1.